OUT THERE BATTLE: 2024

lördag
Klockan
Evenemanget har tyvärr redan varit.Använd sökfunktionen för att söka bland aktuella evenemang.
(Scroll down for English)Välkommen till den tredje upplagan av OUT THERE BATTLE på Vitlycke – Centre for Performing Arts, lördag…
Läs mer...

Biljetter och priser

För mer information och priser på biljetter se billetto

Vitlycke Centre for Performing Arts

Grebbestad

Om evenemanget

(Scroll down for English)Välkommen till den tredje upplagan av OUT THERE BATTLE på Vitlycke – Centre for Performing Arts, lördag 25 maj. Battlet går av stapeln kl.15.00 när alla dansduetter ställer upp för den första uttagningen. Som besökare kan du välja att vara med på ett otroligt heldagsdansevent eller komma direkt till semi- och finalduellerna kl.18.00. OUT THERE BATTLE är en duell i dans där deltagare från alla dansstilar är välkomna att tävla i duetter. Battlet börjar kl.15.00 med en 2 vs 2 uttagning och domarna väljer därefter ut de 8 bästa lagen som battlar mot varandra. Till slut kl.18.00 går de 4 bästa lagen vidare till semifinal. När domarna till sist valt ut 2 lag gör dessa upp om segertiteln i finalbattlet där slutligen ett vinnarlag koras. Host-duon Eddie Yalman & Nina Rajabi kommer leda oss genom dagen och DJ Chad Bogus kommer att se till att musiken aldrig tystnar. Hiphop, funk, house och afro-beat är några av musikstilarna som vi kommer att höra under dagen. Oavsett vilken dansstil du utövar så är du välkommen att tävla i battlet (läs nedan om anmälan till tävlingen). Domare: Aaliyah (NO) Dogbite, Lack Of Crowns (SE) Groovy, Floor Gangz Crew (DK) Drogfritt event Kommer du från Göteborg till OUT THERE BATTLE? Åk buss från Stora Teatern till Vitlycke-CPA, tur&retur. 12.00 - avgång Stora Teatern, Göteborg till Vitlycke-CPA 20.00 - avgång Vitlycke-CPA till Stora TeaternBussbiljett + entrébiljett battle = 180 kr Till tävlingsdeltagare/dansare: Vinnarpris: 6000 krAnmälan: https://forms.gle/iXcv7D4pvTBv... Har du några frågor? Kontakta oss genom att skriva till out.there.battle@vitlycke.org  Program: 14:00 Anmälan Dansare 15:00 Entré / Publikinsläpp 15:10 Host hälsar alla och presenterar alla artister 15:10-16:40 Preselection Urval, alla dansare dansar 60 sekunder för domarna, och domarna väljer sedan ut de 8 bästa grupperna att tävla i kvartsfinalerna. 16:40-17:00 Jam/Öppet dansgolv 17:00-17:45 Kvartsfinal - Topp 8 17:45-18:00 Jam/Öppet dansgolv 18:00-18:40 Semifinal Topp 4 18:40-18:50 Jam/Öppet dansgolv 18:50-19:00 Domare solo 19:00-19:30 Final 19:30-20:00 Jam [Fotograf: Azi productions] ENGWelcome to the third edition of OUT THERE BATTLE at Vitlycke - Center for Performing Arts, Saturday 25 May. The battle starts at 15.00 when all dance duets line up for the first selection. As a spectator, you can choose to take part in an incredible all-day dance event or come directly to the semi- and final duels at 18.00.OUT THERE BATTLE is a duel in dance where participants from all dance styles are welcome to compete in duets.  The battle starts at 15.00 with a 2 vs 2 selection and the judges then select the 8 best teams to battle against each other. Finally at 18.00, the 4 best teams advance to the semi-finals. When the judges have finally selected 2 teams, they settle for the winning title in the final battle where finally a winning team is crowned.Host duo Eddie Yalman &  Nina Rajabi will lead us through the day and DJ Foolish will make sure the music never stops. Hip-hop, funk, house and afro-beat are some of the music styles that we will hear during the day. Regardless of what dance style you practice, you are welcome to compete in the battle (read below about registration for the competition). Judges:Aaliyah (NO)Dogbite, Lack Of Crowns (SE)Groovy, Floor Gangz Crew (DK)Drug-free event___________________________________________ To competition participants:- Winner's prize: SEK 6,000- Registration: https://forms.gle/iXcv7D4pvTBvd75b6- Do you have any questions? Contact us by writing to out.there.battle@vitlycke.org Program:14:00 Registration Dancers 15:00 Entrance / Audience admission 15:10 Host welcomes everyone and introduces all artists 15:10-16:40 Preselection Selection, all dancers dance 60 seconds for the judges, and the judges then select the top 8 groups to compete in the quarter finals. 16:40-17:00 Jam/Open dance floor 17:00-17:45 Quarter-final - Top 8 17:45-18:00 Jam/Open dance floor 18:00-18:40 Semifinal Top 4 18:40-18:50 Jam/Open dance floor 18:50-19:00 Judge solo 19:00-19:30 Final 19:30-20:00 Jam [Photographer: Azi productions]