Användarvillkor på Evenemang.se

För oss är det viktigt att de som använder sig av Evenemang.se för att marknadsföra eller hitta evenemang är trygga och känner ett förtroende för Evenemang.se och den information som publiceras av och på Evenemang.se. Därför är det viktigt att följa våra användarvillkor. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss..

Villkor för publicering

Evenemang.se förbehåller sig rätten att ta bort annonser som inte följer våra regler, bryter mot tredje parts upphovsrätt eller på annat sätt bryter mot svensk lag. Du som annonsör ansvarar för att du följer reglerna och godkänner att Evenemang.se kan avpublicera material eller annonser helt utan skyldighet till återbetalning av annonskostnad.

Stötande och kränkande innehåll

Evenemang.se ska vara en trygg, säker och välkomnande plats oavsett ålder, kön, politisk, etnisk eller religiös tillhörighet. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om material som publiceras eller länkas till är kränkande eller på annat sätt olämpligt.

Vi tillåter inte evenemang eller annonser

  • där syftet på något vis är att sälja biljetter i andra hand eller hänvisar, direkt eller indirekt, till annan plats vilken säljer biljetter i andra hand.
  • med upphovsrättsskyddat material så som logotyper, bildmaterial eller texter som annonsören inte har rätt att publicera.
  • där syftet är att informera om eller sälja vitaminer, naturläkemedel, alternativa mediciner, tobak, hälsovådliga preparat, narkotiska preparat eller växter vare sig det gäller hälsa eller skönhet.
  • där syftet är att informera om eller sälja varor, tjänster eller resor gällande bland annat, men inte uteslutande, andelslägenheter, skönhetsbehandlingar, viktminskning eller kirurgiska ingrepp.
  • där syftet är att informera om eller sälja abonnemang eller prenumerationstjänster med negativ avtalsbindning, automatisk förnyelse eller kostnadsfria provperioder som övergår i avgiftsbelagd prenumeration.
  • som döljer avsändare, är vilseledande i sin utforming eller syfte, sprider falsk propaganda eller information. Text och bild som publiceras ska vara relevant för evenemanget.
  • som på något vis uppmanar till våld eller konfrontation.

Giltighetstid

Betalda annonser om evenemang publiceras alltid minst till och med samma dag som evenemanget.

Återpublicering

Annonsören ger Evenemang.se rätt att återpublicera information och bilder i betalda annonser om evenemang hos samarbetspartners till Evenemang.se.

Annonser och information publicerad på Evenemang.se får inte återpubliceras elektroniskt eller fyiskt utan tillstånd från antingen Evenemang.se, annonsören eller upphovsrättsinnehavaren.