Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar vilken information vi sparar, hur vi hanterar den och vad vi gör med den. Den går också igenom vilka rättigheter du som användare av våra tjänster har.

För oss är ditt förtroende viktigt. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Vilken information samlar vi in?

Trafikdata är uppgifter som automatiskt tas emot och samlas in. Främst när du surfar på vår webbplats eller läser våra nyhetsbrev. Det rör sig till exempel om ip-adress, information om din dator och vilka sidor du läser hos oss.

Kunddata är information som du själv ger oss när du kommunicerar med oss, prenumerar på nyhetsbrev, annonserar eller lägger in evenemang på Evenemang.se. Det gäller uppgifter om epost-adress, person- och organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer, lösenord eller annan information du lämnar i din kommunikation med oss.

Vad använder vi informationen till?

Informationen vi på olika sätt hanterar använder vi till att:

  • anpassa innehållet på webbplats och i nyhetsbrev för att göra den mer personlig och intressant för dig.
  • förbättra vår webbplats och vår kommunikation genom statistik över hur användare faktiskt använder våra tjänster.
  • fakturera för tjänster som du köper av oss och upprätthålla lagens krav på spårbarhet i vår bokföring.
  • kontakta dig via epost eller telefon.
  • administrera tävlingar eller anpassade erbjudanden.

Vi använder oss av cookies för att förbättra användarupplevelse och identifiera återkommande besökare. Cookies är de facto en nödvändighet för att kunna tillhandahålla en inloggning.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika åtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. All trafik mellan webbplatsen och din webbläsare är krypterad och alla lösenord krypteras.

Faktureringsinformation som organisationsnummer och kreditkortsnummer hanteras i externt system utan koppling till webbplatsens data.

Utlämnande av uppgifter till tredje part

Allmänna uppgifter kan delas med tredje part i marknadsföringssyfte. Det sker till exempel när annonser visas på webbplatsen. Däremot varken säljer eller delar vi med oss av personliga kontaktuppgifter till utomstående.

Vi lagrar faktureringsinformation i tredjepartssystem för att upprätthålla lagens krav på fakturering och god bokföringssed.

Statistik om besökare, beteende på webbplatsen mm lagras för statistik i Google Analytics.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL).

Du har enligt GDPR och dataskyddsförordningen bland annat rätt att få veta vilken information vi hanterar om dig, rätt att få denna rättad och rätt att i vissa fall få denna information raderad.

Du kan läsa mer om dina rättigheter enligt GDPR och den svenska dataskyddsförordningen hos Integritetsskydds­myndigheten.