Helgutställning under tre helger lördag söndag 11.00-16.00 med början lördagen 18 maj 2024

lördag
Klockan
Fotoutställning om en trädgårdsmästarfamilj som under 1920-talet var bosatt vid Hjularöds slott utanför Harlösa. Mycket i fotografierna, vilka visas, är…
Läs mer...
Föreläsning

Biljetter och priser

Exkl avgifter:0 - 0 kr

Galleri Intäppan, Önneslöv

Genarp

Om evenemanget

Fotoutställning om en trädgårdsmästarfamilj som under 1920-talet var bosatt vid Hjularöds slott utanför Harlösa. Mycket i fotografierna, vilka visas, är kulturhistoria.