Rondo

Från början var Rondo ett danspalats, invigt 1940 och döpt till Rotundan. Här startade flera av dåtidens stora stjärnor, som…
Mer...
Rondo
Örgrytevägen 5
41251 Göteborg