Lorensbergsteatern

1934 byggdes teatern om till biograf. 1987 lades biografen ner och byggnaden började återigen användas som teater. Idag drivs teatern…
Mer...
Lorensbergsteatern
Berzeliigatan 4
41253 Göteborg