Amiralen

Amiralen är namnet på ett legendariskt danspalats beläget på Amiralsgatan i Malmö. Egentligen ligger det närmare till hands att beteckna…
Mer...
Amiralen
Amiralsgatan 35
21437 Malmö