Kungshamns Sporthall

,

Kungshamns Sporthall
Idrottsvägen 2
45633 Kungshamn