Flunsåsparken

,

Flunsåsparken
Sockenvägen
41716 Göteborg