Fotografiska

,

Fotografiska
Stadsgårdshamnen 22
11645 Stockholm