Svandammsparken

,

Svandammsparken
Järnvägsgatan
14921 Nynäshamn, Stockholm