Stålhallen

,

Stålhallen
Gentoftevägen 1
30238 Halmstad