Ljusbodarnas Fäbod

,

Ljusbodarnas Fäbod
Ljusbodarna
79380 Leksand