Salemkapellet - Älvdalens Baptistförsamling

,

Salemkapellet - Älvdalens Baptistförsamling
Dalgatan 95
79630 ÄLVDALEN