Oscarsvärn

Karlskrona, Blekinge

Oscarsvärn
Samling: grusplanen vid korsningen Gamla Infartsvägen/Oskarsvänsvägen
37141 Karlskrona

Oscarsvärn - Landfronten

Karlskrona Oscarsvärn – Landfronten                     Karlskronas alla försvarsanläggningar mot...

sep 16 söndag Läs mer...