Nobelhallen

,

Nobelhallen
Nobelhallen Idrottsanläggning
69135 Karlskoga