Way out West och Roskilde-festivalen skjuter upp till 2022

tisdag
festivalmusikfestival

Nu står det klart att även Way Out West ställer in årets festival för att istället återkomma till Slottskogen i Göteborg 2022.

För festivaler i Way Out Wests storlek hjälper det föga att det för några dagar sedan kom signaler om att regeringen vill föreslå lättnader i reglerna för antalet deltagare på utomhusevenemang inom sport och kultur. Förslaget ligger på att öka antalet tillåtna deltagare på dessa evenemang till 500 personer från den 17 maj. Knappast tillräckligt för att kunna planera en stor festival.

Bedömningen är att om man sitter utomhus är det mindre risk för smittspridning, så länge det är möjligt att hålla avstånd och använda anvisade sittplatser.

Amanda Lind, Kultur- och idrottsminister

Men socialminister Lena Hallengren adderar att de föreslagna lättnaderna bara kan följas av en tydligt minskad smittspridning jämfört med hur det ser ut idag.

Så för större, och mindre, arrangörer är det fortsatt mycket svårt att med säkerhet planera något inför sommaren 2021. Även i grannlandet Danmark är situationen likadan. Roskildefestivalen meddelar i dagarna att också de tvingas ställa in årets festival och istället blicka framåt mot 2022.

För Way Out West kommer festivalen 2022 gå av stapeln 11-13 augusti. Biljetterna till nästa års festival släpps den 25 maj. Färre biljetter än vanligt kommer finnas tillgängliga då ett stort antal redan sålts till numera tålamodsprövade musikälskare.

Evenemang

Tips på evenemang relaterade till nyheten