Ny utställning på Stockholm Läns Museum

torsdag

Ny utställning på Stockholm Läns Museum

"Handkraft? Ja tack!" är en ny utställning om ungas idéer och konsumtion, handkraft och ett hållbart samhälle. Utställningen visar allt från släjdade föremål, lapptäcken till hembyggda stereos. Intervjuer med de unga konsttillverkarna har gjorts och ligger som grund med frågor som att hantverk och återbruk kan ses som ett alternativ till konsumtion.

Utställningens röda tråd är söjd som ett alternativ till masstillverkning och ett sätt att leva hållbart. Naturligt material, kreativitet och inspiration är vad som kan ges besökaren på den nya utställningen "Hantverk? Ja tack!" som öppnar sina dörrarna på Stockholm Läns Museum 13 april.