Beethovens violinkonsert – Uppsala Kammarorkester

Beethovens violinkonsert – Uppsala Kammarorkester

torsdag 2 april, kl 19:00

Klassisk

Program
Ludwig van Beethoven: Violinkonsert D-dur
Edvard Grieg: Symfoni c-moll

En av världens mest älskade och spelade violinkonserter är Beethovens storartade violinkonsert. Som solist hör vi Tobias Feldmann, från Tyskland, som gjorde ett strålande framförande i Uppsala 2017. Han har snabbt fått ett namn som en av de mest framstående unga violinisterna idag.

Dirigenten Eivind Aadland gör också ett efterlängtat återbesök hos Uppsala Kammarorkester och han presenterar en sällan spelad symfoni av landsmannen, Norges nationalromantiker, Edvard Grieg. Symfonin är ett ungdomsverk och komponerades 1864 som ett mästarprov i komposition, men tonsättaren var kritisk, så först 1980 uppfördes symfonin i sin helhet.

Uppsala Kammarorkester är länets professionella orkester, av många bedömare ansedd som en av de främsta orkestrarna i Sverige. Konsertmästare är Nils-Erik Sparf, Klara Hellgren och Bernt Lysell. Från hösten 2019 välkomnas den engelsk-amerikanske dirigenten Rebecca Miller som orkesterns nya chefdirigent. Uppsala Kammarorkester ger i Uppsala Konsert & Kongress en uppskattad abonnemangsserie, som emellanåt spelas in av Sveriges Radio. Orkestern bjuder regelbundet in skolklasser till studiebesök, och öppna repetitioner för allmänheten vid några tillfällen per spelår.

Denna konsert är nr 9 av 10 i Musik i Upplands Orkesterabonnemang

Hitta till Uppsala Konsert & Kongress

Uppsala Konsert & Kongress
Vaksala Torg 1
75331 Uppsala

Biljetter och priser

torsdag 2 april, kl 19:00
Visa alla datum ››

Uppsala Konsert & Kongress
Vaksala Torg 1
75331 Uppsala

tickster Ordinarie 0 kr