KÖRKONSERT MED MIMERSKÖREN, LEKÖREN, KULTURSKOLANS SÅNGARE

söndag
Klockan
Upplev KÖRKONSERT MED MIMERSKÖREN, LEKÖREN, KULTURSKOLANS SÅNGARE på Mimers Hus, den 4 december 2022
konsert

Mimers Hus

Kungälv

Mimers Hus
trollhättevägen 4 Kungälv
442 81 Kungälv