Frihet, jämlikhet och nalta tro

fredag
kl 
Sverige kring slutet av 1800-talet. Befolk- ningen växer och svälten står återkom- mande för dörren. Människor lämnar byar- na för…
Läs mer...
teatermusikteater

Folkets Hus Överklinten

Robertsfors

Biljetter och priser

fredag
Klockan
Säljs via tickster

Om evenemanget

Sverige kring slutet av 1800-talet. Befolk- ningen växer och svälten står återkom- mande för dörren. Människor lämnar byar- na för de växande industrisamhällena i hopp om säker försörjning men möter misär och utnyttjande. Missnöjet med de eländiga livsvillkoren gror och folk samlas för att samtala, läsa och diskutera. Fram växer nya tankar – tankar om förändring och rättvisa. I Frihet, jämlikhet och nalta tro får vi träffa några av människorna som gick i täten för en utveckling som gjorde Sverige till en demokrati. Här berättas om väckelsekristna Isak som motvilligt blir strejkledare, om Frigga vars skarpa tunga häcklar alla motståndare till kvinnlig rösträtt, om hur Bengt blir nykter och upptäcker litteraturens skönhet och om Maja-Lisa – själasörjaren som jagas av myndigheterna. Välkommen till Västerbotten för hundra år sedan - en tid av umbäranden och djupa orättvisor men också av solidaritet, utveckling och framtidstro. På scenen står tre av Västerbottensteaterns skickliga skådespelare för att levandegöra galleriet av färgstarka personligheter från förra sekelskiftet. Det blir skratt, tårar och nya insikter i denna hyllning till de som gick före. Föreställningen bjuder förutom berättande på mycket live-musik och sång – både traditionella låtar och nyskrivet.

Fler tillfällen