Det folk inte fattar om pensionsplanering

onsdag
Klockan
Livet handlar inte om att vi förflyttar oss från ett nuläge (A) till en målbild (B) där allt åter blir stilla…
Läs mer...
sportkurs & utbildning

Biljetter och priser

Biljetter säljs via billetto
Biljettpris:900 kr

F12 Terrassen

Stockholm

F12 Terrassen
Fredsgatan 12
111 52 Stockholm

Om evenemanget

Livet handlar inte om att vi förflyttar oss från ett nuläge (A) till en målbild (B) där allt åter blir stilla, utan vi befinner oss i en konstant omvandling (C). Med andra ord är livet en ständig omställning mellan det som varit och något nytt. Föredraget ger en ökad förståelse för vikten av att utveckla sin egen förändringskompetens genom att erbjuda en fyrstegsmodell och en ökad förståelse till varför vi, individuellt eller som verksamhet, inte slutför förändringsprocesser. Det sker oavsett om förändringen är önskvärd och efterfrågad eller påtvingad. Med en utvecklad förändringskompetens undviker du störningar i din privata och professionella roll. Dessutom handlar det inte bara om dig, med en stärkt förändringskompetens kan du även hjälpa stora som små i deras processer. Föreläsning med grund i Livsekonomi-teorin varvas med reflektion och diskussion under tre inspirerande timmar. Handen på hjärtat, blir inte livet intressantare när vi växer och tar oss utanför våra trygghetszoner och invanda beteenden