Late Night med Shirley Harthey Ubilla - Abject of Desire

Late Night med Shirley Harthey Ubilla - Abject of Desire

fredag 26 oktober, kl 20:00

dans
Abject of Desire I Abject of Desire porträtteras ett agentskap som ständigt förhåller sig till motsägelsefulla processer. Genom att göra en annanhet vill Shirley Harthey Ubilla styra voyeurens blick som här blir spegeln av subjektet. I strävan efter ägandet av jaget förkroppsligas det köttsliga begäret genom förlängningar och förskjutningar av det annars avskydda. I Abject of Desire riktas fokus på frågor rörande lesbiskhet och vithet. Shirleys är verksam i Stockholm där hon arbetar som performer och frilansande koreograf. Hennes arbete går att definieras utifrån två utgångspunkter: en som tar avstamp i streetdance som genre och dess tradition och den andra som rör sig från en teoretisk, samtida performativ inriktning. Hon är en av medlemmarna i dans och performancegruppen JUCK och under våren 2017 arbetade hon med Marina Abramovi? och fick göra verken Freeing series & Art must be beautiful, Artist must be beautiful på Moderna Museet i Stockholm. Hösten 2018 är Shirley är aktuell med sitt första soloverk som kommer att sin premiär på Dansens hus. I detta verk riktas fokus på frågor rörande lesbiskhet och vithet. Idé och koncept: Shirley Harthey Ubilla Kostym/Scenografi: Hanna Kisch Ljuddesign: Maya Lourenço Ljusdesign: Angela X Ariza Konstnärlig rådgivning: Halla Olafsdottir

Hitta till Dansens Hus

Dansens Hus
Barnhusgatan 12-14
11124 Stockholm

Biljetter och priser

fredag 26 oktober, kl 20:00
Visa alla datum ››

Dansens Hus
Barnhusgatan 12-14
11124 Stockholm

ticketmaster Från 99 kr
Till 205 kr